Соглашение о конфиденциальности

 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

1.2. Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

1.3. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

1.4. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

1.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.7. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця; не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.

1.8. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.9. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання).

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Дані Правила конфіденційності регулюють порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних та іншої інформації, яка стає доступною ТОВ «ДІАС Україна» в наслідок надання послуг та користування сайтом ТОВ «ДІАС Україна» (надалі – «Інформація»).

2.2. Володільцем бази персональних даних Клієнти ТОВ «ДІАС Україна» та іншої Інформації є ТОВ «ДІАС Україна», код ЄДРПОУ 33444068, якому належить сайт dias-ukraine.com.ua, (надалі – Сайт). База персональних даних Клієнти ТОВ «ДІАС Україна» знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ак.Заболотного, корпус В.

2.3. Дані правила конфіденційності обов’язкові для застосування відповідальною особою та співробітниками ТОВ «ДІАС Україна», які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2.4. Користуючись Сайтом, чи послугами ТОВ «ДІАС Україна» Користувач автоматично надає свою згоду з умовами даних Правил конфіденційності (надалі – «Правил») та на включення його персональних даних, якщо такі надаються, до бази персональних даних ТОВ «ДІАС Україна». Користувач не має права користуватися Сайтом, чи послугами ТОВ «ДІАС Україна» якщо він не згоден з даними Правилами або якщо він не досяг встановленого законодавством віку, з якого має право укладати відповідні правочини. В такому випадку Користувачу забороняється використовувати Сайт, чи будь-яку інформацію, розміщену на ньому, користуватися будь-якими послугами, що надаються ТОВ «ДІАС Україна», в тому числі через Сайт, і Користувач зобов’язаний залишити Сайт.

2.5. ТОВ «ДІАС Україна» не несе відповідальності за порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Персональних даних Користувача третіми особами, які не перебувають під підпорядкуванням чи в управлінні ТОВ «ДІАС Україна», і фізичними особами, які не є працівниками ТОВ «ДІАС Україна», навіть якщо Користувач отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

2.6. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення ним до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних Користувача. ТОВ «ДІАС Україна» не несе відповідальності за збитки, Користувачу завдані таким доступом.

 

3. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

3.1. ТОВ «ДІАС Україна» збирає наступну інформацію:

3.1.1 Персональні дані, що представляють собою інформацію, яка дає можливість встановити особу Користувача та / або використовуватися для зв’язку з Користувачем, коли Користувач добровільно надає її ТОВ «ДІАС Україна», а саме: ім’я, прізвище, по батькові, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти користувача. У процесі огляду та визначення оціночної вартості автомобіля ТОВ «ДІАС Україна» збирає Інформацію, що надається Користувачем про автомобіль (наприклад, модельний тип, рік випуску та ідентифікаційний номер транспортного засобу), а так само про Користувача – повне ім’я, адресу електронної пошти, домашній телефон, мобільний телефон і поштовий індекс користувача.

3.1.2. Інформація, яку Сайт збирає автоматично при відвідуванні сайту Користувачем. Інформація, яка може збиратися автоматично, включає:

  • адреси сторонніх сайтів, з яких Користувач перейшов на Сайт;
  • адреса мережевого протоколу IP (IP-адреса) Користувача;
  • сторінки, що переглядаються Користувачем;
  • технічну інформацію про браузер і комп’ютер Користувача;
  • інформацію про помилки роботи ресурсу, ініційованих Користувачем.

3.2. ТОВ «ДІАС Україна» також зберігає на комп’ютері Користувача файл cookie, як допоміжний засіб для функціональності сайту. Коли користувач відвідує Сайт, ТОВ «ДІАС Україна» автоматично відстежує інформацію про візит, використовуючи стандартні інструменти Інтернет-індустрії, в тому числі програмне забезпечення для відстеження в мережі Інтернет, журнали сервера і файли cookie першої сторони. Файли cookie є текстовими файлами, які Сайт розміщує на жорсткому диску. У файлах cookie може зберігатися інформація про комп’ютер Користувача, тип використовуваного ним браузера і кількість відвідувань того чи іншого сайту з даного комп’ютера. ТОВ «ДІАС Україна» також використовує файли cookie для того, щоб дати Сайту можливість зберегти інформацію про Користувача і під час повторних відвідувань Користувачем Сайту, забезпечити більш комфортне і ефективне використання Сайту.

 

4. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

4.1. Персональні дані та інша Інформація Користувача використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг.

4.2. Метою отримання, зберігання, обробки та використання Персональних даних Користувача є захист інтересів Користувача і ТОВ «ДІАС Україна», а також надання Користувачу послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, поліпшення якості послуг з покупки та/або продажі автомобілів ТОВ «ДІАС Україна».

4.3. ТОВ «ДІАС Україна» використовує зібрану Інформацію в загальних цілях, в тому числі з метою вдосконалення Сайту ТОВ «ДІАС Україна», сприяння, продажу та/або покупки автомобіля Користувача, покращення якості надання послуг з покупки та/або продажу автомобілів.

4.4. ТОВ «ДІАС Україна» може використовувати ім’я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, пароль Користувача для ідентифікації як користувача сайту.

4.5. ТОВ «ДІАС Україна» може використовувати контактну інформацію в поштових розсилках, а саме повідомляти Користувачу нові можливості, акції та інші новини Сайту і ТОВ «ДІАС Україна», а також для відправки інших повідомлень рекламного характеру про товари і послуги. Користувач може відмовитися від розсилки, скориставшись посиланням «Відмінити підписку» в отриманому від ТОВ «ДІАС Україна» електронному листі.

 

5. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО БАЗИ ДАНИХ. ПОРЯДОК ЗМІНИ, ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІІ

 

5.1. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, або відповідно до закону.

5.2. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

  • після отримання згоди Користувача, до якого відноситься дана Інформація;
  • при необхідності передачі Персональних даних з метою надання послуг Користувачу;
  • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані;
  • у випадку якщо, на думку ТОВ «ДІАС Україна», Користувач порушує умови даних Правил конфіденційності та/або договорів і угод між ТОВ «ДІАС Україна» і Користувачем.

5.3. Розкриття персональних даних в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача, а також іншої Інформації Користувача відбувається при користуванні послугами Сайту та/або ТОВ «ДІАС Україна».

5.4. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

5.5. Робота деяких можливостей Сайту, для яких необхідна наявність Інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення інформації.

5.6. Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

 

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ

 

6.1. ТОВ «ДІАС Україна» вживає всіх розумних запобіжних заходів для захисту конфіденційності даних. Тільки ті співробітники ТОВ «ДІАС Україна», яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до особистої Інформації користувачів, мають доступ до Інформації про користувачів.

6.2. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

6.3. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

6.4. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

6.5. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

6.6. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

6.7. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічний засобів зв’язку ТОВ «ДІАС Україна» останнє не несе відповідальності за шкоду, завдану таким доступом.

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПРАВИЛ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

7.1. ТОВ «ДІАС Україна» може змінити умови правил конфіденційності. В такому випадку ТОВ «ДІАС Україна» замінить версію документа в розділі Сайту «Конфіденційність». Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як ТОВ «ДІАС Україна» захищає інформацію про Користувачів.

7.2. ТОВ «ДІАС Україна» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

8.1. У разі, якщо будь-яке положення Правил конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які, не суперечать закону, вони залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

8.2. Користувач має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

8.3. Дані Правила поширюються на Користувача з моменту, коли під час використання Сайту чи послуг ТОВ «ДІАС Україна» він при передачі своїх Персональних даних погодився з умовами даних Правил і діє до тих пір, поки на Сайті чи в базі персональних даних ТОВ «ДІАС Україна» зберігається будь-яка інформація Користувача.

Ми у соцмережах:

ДИАС Украина ДИАС Украина

Контакти:

Bosch Car Service «ДІАС Україна»

м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 5-Б (р-н Одеського мосту).

Режим работы: